Podmienky predĺženej záruky V-Garden

Predávajúci potvrdzuje, že tovar bude spôsobilý na použitie pre obvyklý účel, alebo si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 24 mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim v súlade s ustanovením § 2169 a nasl. zák. č.89 / 2012 občianskeho zákonníka, spôsob ich uplatnenie a riešenie stanovuje podrobne reklamačný poriadok. Na výrobky zn. WEIBANG a ACTIVE je poskytovaná predĺžená záruka 4 roky a na elektrické, motorové kosačky, krovinorezy, píly a trávne traktory VeGA, výrobky značky PUBERT je poskytovaná predĺžená záruka 3 roky. Platnosť predĺženej záruky je podmienená každoročnou servisnou prehliadkou u autorizovaného servisu, ktorú si zákazník hradí sám. Na predĺženú záruku, ktorá je poskytovaná nad rámec zákonnej záručnej lehoty sa nevzťahuje 30 denná lehota na vybavenie reklamácie. Na motory Briggs & Stratton, Kawasaki a Kohler platí záručná doba podľa záručných podmienok Briggs & Stratton, Kawasaki a Kohler. Beh záručnej lehoty začína plynúť dňom predaja, vyznačenom na tomto záručnom liste a zároveň priloženom daňovom doklade.

Predmetom záruky nie je stroj s vyčerpanou životnosťou, ktorá je pre vec takého druhu obvyklá. Záručné podmienky sa vzťahujú len na vady konštrukčné, či chyby materiálu. O tom, či o takú vadu ide, je oprávnené rozhodnúť iba servisné stredisko, ktoré má s V-GARDEN s.r.o. uzavretú servisnú zmluvu. Zo záuky sú vyňaté všetky diely a súčiastky podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu alebo pri ktorých v dôsledku užívania dochádza k zmene alebo zániku požadovaných vlastností. Tým sa rozumie všetky pohybujúce sa časti stroja ako napr. nože, súkolia prevodoviek, klinové remene, kladky, ložiská, pojazdové kolesá, štartovacie mechanizmy, spúšťacie spojky kosenia, ovládacie lanká, rotory, strunové hlavy a ich súčasti, reťaze motorových píl a všetky ďalšie pohybujúce sa diely. Do tejto skupiny patria taktiež preťažené elektromotory, uhlíky elektromotorov, akumulátory, palivové či vzduchové filtre, brzdové obloženie, batérie, atď.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním výrobku a ďalej na chyby spôsobené jeho nesprávnym a neodborným používaním a zaobchádzaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za chybu. Za nesprávne užívanie a zaobchádzanie (najmä montáž, uvedenie do prevádzky, vlastné použitie, uskladnenie, údržbu) sa považuje prípad, keď nebol braný ohľad na návod na obsluhu, všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom a všeobecne známa a uznávaná pravidlá pre zaobchádzanie s podobnými predmety a tiež prípad, keď výrobok nebol predložený k pravidelnej servisnej prehliadke. Obdobne je hodnotený aj prípad pokusu o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby alebo vykonanie takejto opravy.

Zo záruky sú ďalej vyňaté prípady, keď bolo použité nepôvodného náhradného dielu, alebo ak bola vykonaná zmena na výrobku bez súhlasu predávajúceho a pri vadách spôsobených neodborným skladovaním tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, jednotlivých dielov alebo súčastí, ktoré boli spôsobené vonkajším pôsobením - napríklad vonkajším vplyvom mechanickým, chemickým, elektrickým alebo iným, vady vzniknuté poškodením pri preprave a doprave výrobku, vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci, havárie a zavinením tretej osoby.

Ak nebude pri oprave nájdená vada spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastník zariadenia.

Pri zistení závady je zákazník povinný ihneď stroj odstaviť a kontaktovať predajcu, u ktorého stroj zakúpil, a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe reklamácie.

Pri uplatňovaní nárokov predložte predajný doklad, ktorý by mal obsahovať údaje ako záručný list (značku a model) a tento záručný list opatrený dátumom predaja a pečiatkou predajcu. Overte si, či súhlasí označenie a číslo výrobku s údajmi na záručnom liste. Výrobok odovzdávajte do opravy len kompletné so všetkými súčasťami a príslušenstvom a riadne vyčistený. Z výrobku, ktorý prípadne budete do opravy zasielať, vylejte nespotrebovanú zmes a olej, riadne ho zabaľte (najlepšie do pôvodného obalu). Škody spôsobené nedostatočným zabalením zásielky nie sú uznané za vady v rámci záručných podmienok.

Pre prevádzku výrobku používajte len odporúčané palivo, oleje, príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies